ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

[ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต-ทุนสนับสนุนหลักสูตร] ประกา …

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต Read More »

ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา “ศ.ดร. สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา “ศ.ดร. สมชาย ชูชีพสกุล …

ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา “ศ.ดร. สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

บริษัท เด็กซ์ทรัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับวิศวกรเทคนิค 1 ตำแหน่ง

บริษัท เด็กซ์ทรัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิด รับวิศวกรเทค …

บริษัท เด็กซ์ทรัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับวิศวกรเทคนิค 1 ตำแหน่ง Read More »

นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี มจธ. พ.ศ. 2564

นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี มจธ. พ.ศ. …

นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี มจธ. พ.ศ. 2564 Read More »

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่สนใจ เข้าฟังการแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่สนใจ เข้าฟังการแนะน …

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้ที่สนใจ เข้าฟังการแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) Read More »