ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา “ศ.ดร. สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา “ศ.ดร. สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2565
โปรดดูรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครในไฟล์ประกาศทุนนี้ https://mailkmuttacth-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paritta_pray_kmutt_ac_th/EepW28kQGG9EpV8lAWKDzAcBokFgErnmpm1zQzhMxEGVVg?e=EyXdRL

ผู้สนใจ ส่งใบสมัครทาง https://forms.office.com/r/464aUk89Ms

ผู้ที่สมัครแล้ว โปรดเข้าสัมภาษณ์ทาง Zoom วันที่ 5 เมษายน เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ทาง
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/99643746184?pwd=MUJaK2xlckdJelBLSXpla3dxU3dIdz09

Meeting ID: 996 4374 6184
Passcode: 477800