chemeng

การประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดปร …

การประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET Read More »

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม โรงงานมาบตาพุด 1 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

           เมื่อวันจันทร์ …

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม โรงงานมาบตาพุด 1 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กันทรากร มาเจริญ ผู้ได้ทุนวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation – AF)

Cr. https://www.kmutt.ac.th/news/featured-news/asahi-20 …

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กันทรากร มาเจริญ ผู้ได้ทุนวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation – AF) Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

[ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต-ทุนสนับสนุนหลักสูตร] ประกา …

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต Read More »

อธิการบดี มจธ ให้โอวาทนักศึกษาปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาปี 4 ภาคว …

อธิการบดี มจธ ให้โอวาทนักศึกษาปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี Read More »