chemeng

โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565

           เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการดำเนินกิจ …

โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ฝ่ายบุคคลบริษัท Thaioil เยี่ยมชมภาควิชาฯ และหารือความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร. ปานจันทร์ ศ …

ฝ่ายบุคคลบริษัท Thaioil เยี่ยมชมภาควิชาฯ และหารือความร่วมมือ Read More »

ประชุมสัมมนา “รวมพลัง ระดมความคิดและวางแผนเพื่อพัฒนาภาควิชา ฯ”

            เนื่องด้วยทางภาควิชา ฯ ได้รับบุคลากรใหม่หลา …

ประชุมสัมมนา “รวมพลัง ระดมความคิดและวางแผนเพื่อพัฒนาภาควิชา ฯ” Read More »

กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “New Era of Battery Business” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญ์ผล โมทนียชาติ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา

     ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดกิจกรรมการ …

กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “New Era of Battery Business” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญ์ผล โมทนียชาติ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา Read More »

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าเยี่ยมชมภาควิชา

          ในวันที่ 5 ตุลาคม 25 …

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าเยี่ยมชมภาควิชา Read More »