บริษัท อัลฟ่ากรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท อัลฟ่ากรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน
1. Sales Engineer
2. Automation System Design Engineer
3. Product Specialist