บริษัท เด็กซ์ทรัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับวิศวกรเทคนิค 1 ตำแหน่ง

บริษัท เด็กซ์ทรัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิด รับวิศวกรเทคนิค 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
จบใหม่ เริ่มต้น 20,000 บาท
สมัครหรือสอบถามที่ panya@dextrous.co.th หรือ pchuangc@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม ของบริษัท เด็กซ์ทรัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด : https://www.dextrous.co.th/new_home/index.php/th/company
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น AMSOIL ที่บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทย : https://dextrous-lubricant.com/amsoil/