กิจกรรมภาควิชา

การประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดปร …

การประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET Read More »

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม โรงงานมาบตาพุด 1 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

           เมื่อวันจันทร์ …

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม โรงงานมาบตาพุด 1 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กันทรากร มาเจริญ ผู้ได้ทุนวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation – AF)

Cr. https://www.kmutt.ac.th/news/featured-news/asahi-20 …

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กันทรากร มาเจริญ ผู้ได้ทุนวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation – AF) Read More »

อธิการบดี มจธ ให้โอวาทนักศึกษาปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาปี 4 ภาคว …

อธิการบดี มจธ ให้โอวาทนักศึกษาปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี Read More »

โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565

           เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมี มีการดำเนินกิจ …

โครงการสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ฝ่ายบุคคลบริษัท Thaioil เยี่ยมชมภาควิชาฯ และหารือความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร. ปานจันทร์ ศ …

ฝ่ายบุคคลบริษัท Thaioil เยี่ยมชมภาควิชาฯ และหารือความร่วมมือ Read More »