กิจกรรมภาควิชา

Facebook live รู้จัก คณะทำงานด้านสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

Facebook live “รู้จัก คณะทำงานด้านสารสนเทศ ประชาส …

Facebook live รู้จัก คณะทำงานด้านสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. Read More »

อบรมเรื่องการสร้างความตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและการประยุกต์ใช้ Standard code ในการออกแบบ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องเรียน CB 2201 ภาควิชาว …

อบรมเรื่องการสร้างความตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพและการประยุกต์ใช้ Standard code ในการออกแบบ Read More »

งานทำบุญและงานปีใหม่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีของภาควิชา ฯ ได้ร …

งานทำบุญและงานปีใหม่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน Hackfest 2.0 Smart City

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ …

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน Hackfest 2.0 Smart City Read More »