นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน Hackfest 2.0 Smart City

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ “ รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ” จากการแข่งขันโครงการ ไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ หัวข้อ “ Smart City ” Smart Innovation and Logistics ในงาน Hackfest 2.0 Smart City เพื่อส่งเสริมความคิดและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
👏 ผลงาน Production of antibacterial composite from natural fibers and rubber
👤นำเสนอโดย นายคณิศร ลีลาโศภิน นายอัศวิน ประทุมบุตร และนางสาวพัชรินทร์ โพธิ์รัตน์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
🌟ที่ปรึกษาโดย ดร.เกียรตินัฏพล จึงเจริญพูน ดูน้อยลง