งานทำบุญและงานปีใหม่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีของภาควิชา ฯ ได้ร่วมกันจัดการทำบุญและงานปีใหม่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้มีคุณูประการของภาควิชาผู้ล่วงลับไปแล้ว และกิจกรรมงานปีใหม่ภาควิชา ฯ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมจับฉลากแจกของขวัญจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้นักศึกษาได้สังสรรค์ นอกจากนี้มีการเลี้ยงไอศกรีม ขนม และเครื่องดื่มอีกมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังนี้

1. เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาและบุคลากรภาควิชา

3. เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี