เคมเอนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566

ในระหว่างวันที่ 7-20 มกราคม 2567 ณ โรงยิม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เคมเอนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี บุคลากร และศิษย์เก่าภาควิชา ฯ โดยการจัดการแข่งขันใน 2 ประเภท ได้แก่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตบอล และบาสเกตบอล โดยในแต่ละกีฬาจะมีการแข่งตามตารางการแข่งขัน ระหว่างชั้นปีและทีมศิษย์เก่าภาควิชา และการแข่งขันกีฬา E-sport โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คเพจ CHE E-sport ซึ่งเป็นการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้มีการส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจจากกองเชียร์ขอบสนาม