กิจกรรมภาควิชา

โครงการ I-ChEPs โดยภาควิชาวิศกรรมเคมี มจธ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน บริษัท IRPC

โครงการ I-ChEPs โดยภาควิชาวิศกรรมเคมี มจธ ได้จัดการอบรม …

โครงการ I-ChEPs โดยภาควิชาวิศกรรมเคมี มจธ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน บริษัท IRPC Read More »

การประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดปร …

การประชุมเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ABET Read More »

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม โรงงานมาบตาพุด 1 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

           เมื่อวันจันทร์ …

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม โรงงานมาบตาพุด 1 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) Read More »