กิจกรรมภาควิชา

ประชุมสัมมนา “รวมพลัง ระดมความคิดและวางแผนเพื่อพัฒนาภาควิชา ฯ”

            เนื่องด้วยทางภาควิชา ฯ ได้รับบุคลากรใหม่หลา …

ประชุมสัมมนา “รวมพลัง ระดมความคิดและวางแผนเพื่อพัฒนาภาควิชา ฯ” Read More »

กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “New Era of Battery Business” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญ์ผล โมทนียชาติ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา

     ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดกิจกรรมการ …

กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “New Era of Battery Business” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญ์ผล โมทนียชาติ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา Read More »

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าเยี่ยมชมภาควิชา

          ในวันที่ 5 ตุลาคม 25 …

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าเยี่ยมชมภาควิชา Read More »

การประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบายของสมาคมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคการศึกษา

          ในวันพฤหัส ที่ 29 กั …

การประชุมหารือเพื่อกำหนดนโยบายของสมาคมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคการศึกษา Read More »

การเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและห้องประลอง

โครงการ I-ChEPs โดยภาควิชาวิศกรรมเคมี มจธ ได้จัดการอบรม …

การเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและห้องประลอง Read More »

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical Training and Education Center or BTEC)

           เมื่อวันที่ 15 …

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical Training and Education Center or BTEC) Read More »