ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Filter Integrity

           เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม  2566  เวลา 13.30 – 16.00 น ณ che224 ทางภาควิชา ฯ ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจากวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทยจำนวน 30 ท่าน ในหัวข้อ Filter Integrity โดยมี รศ.ดร. อัศวิน มีชัย มจธ และคุณพูนลาภ ศิริสุข บ. เมอร์ค จำกัด เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ BTEC ของภาควิชา ฯ  ในการนี้ด้วย