ทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสู้ชีวิต ที่มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา

สามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษา ได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด

รายละเอียด และแบบฟอร์มการสมัคร ทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2565 :  https://drive.google.com/file/d/1wdov8d6huYBUGvJUWqftoJjlonABlVuR/view?usp=sharing