กิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “New Era of Battery Business” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญ์ผล โมทนียชาติ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา

     ภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “New Era of Battery Business” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญ์ผล โมทนียชาติ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วย คุณณัฐชยาน์ เหลื่อมศรี  และ คุณพงษ์อานันทน์ แสงเขียว วิศวกรวิจัยและพัฒนา บริษัทอมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยทางวิทยากรได้บรรยายถึงสาเหตุของการใช้พลังงานทดแทน ความสำคัญของระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่มาของการเกิดอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อมีการนำระบบกักเก็บพลังงานไปใช้ในยานยนต์ประเภทต่างๆ รวมทั้งบทบาทของวิศวกรเคมีต่ออุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ ในการบรรยายครั้งนี้ทางทีมวิทยากรยังได้นำส่วนประกอบของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ผลิตโดยบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มาแสดง และสาธิตการประกอบแบตเตอรี่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ชมเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง SCL216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มจธ. ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และบุคลากรเป็นอย่างมาก