โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เยี่ยมชมภาควิชาฯ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เยี่ยมชมภาควิชาฯ และชมการสาธิตการทำงานของหน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีพร้อมลงมือปฏิบัติ (workshop)เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. ทรายวรรณ นวเลิศปัญญา เลขานุการภาควิชาฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 แผนกสามัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กทม ในการเข้าเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจธ. เพื่อทำความรู้จักกับวิศวกรรมเคมีและชมการสาธิตการทำงานของหน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีพร้อมลงมือปฏิบัติ (workshop) ในหน่วยปฏิบัติการ flash evaporator, liquid-liquid extraction และ packed tower โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาฯ ร่วมอธิบายหลักการและสาธิตการทดลอง ในการนี้ทางภาควิชาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน จะได้รับความรู้ความเข้าใจในสาขาวิศวกรรมเคมีตามวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้